Bu Alanda 2. Kademe Öğretmenlerine, ilgili veli ve öğrencilerimiz yönelik bilgi, belge ve dökümanlarla faydalı olabilecek bazı yararlı paylaşımlar bulunmaktadır.

Öğretmen ve öğrencilerimiz unutmamalı ki her belge ve bilgi işlerine yaramayabilir. Ama bir başkası içinde sürpriz bir çözüm sunabilmektedir.